[ STACJA KONTROLI POJAZDÓW ]

zapraszamy do naszej nowoczesnej stacji kontroli pojazdów na badanie techniczne, składające się min. z: - sprawdzania skuteczności hamulców - sprawdzania amortyzatorów - sprawdzania luzów w zawieszeniu i kierownicy - sprawdzania prawidłowości spalania - ustawiania świateł - sprawdzania akumulatorów - geometrii kół 3D John Bean więcej... Badania techniczne w naszej Stacji Kontroli Pojazdów wykonują wyłącznie wykwalifikowani diagności, posiadający imienne uprawnienia diagnosty wydane przez Starostę Powiatu Poznańskiego.

Zakres czynności

Badanie techniczne wykonywane na Stacji polega na sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym oraz czy posiada niezbędne wyposażenie określone w obowiązujących przepisach (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r., Dz.U. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami).

Poszczególne operacje, które wykonuje diagnosta w trakcie badania technicznego, zgodne są z Załącznikami nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów (Dz, U. nr 155, poz. 1232).

Dodatkowo po badaniu w naszej Stacji POZ/058/P nieodpłatnie ustawiamy światła główne, w razie konieczności uzupełniamy powietrze w ogumieniu, przy silnikach gaźnikowych regulujemy poziom spalin. Możemy również uzupełnić płyny eksploatacyjne itp.

Opłaty

Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte w tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223, poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz. U. nr 155, poz. 1233). Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie badania okresowego samochodu osobowego wynosi 98zł.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja POZ/058/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A, B, T, E rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e.

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne: - A - motocykli i motorowerów - B - pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (tj. samochody osobowe i dostawcze) - T - ciągników rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - E - przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t - c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem - d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badania techniczne w kraju) - e - pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym

Urządzenia diagnostyczne i oprogramowanie Wszystkie znajdujące się w Stacji przyrządy i urządzenia posiadają certyfikaty i atesty Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, konieczne świadectwa uwierzytelnienia wystawiane przez Główny Urząd Miar, poddawane są one okresowym przeglądom wykonywanym przez autoryzowane serwisy producentów urządzeń, a wykonujący badania techniczne diagności posiadają aktualne uprawnienia.

Wykonywane w naszej Stacji badania techniczne rejestrowane są w systemie elektronicznym na podstawie programu opracowanego przez firmę Norcom. Program ten umożliwia natychmiastowe przesłanie danych do centralnego rejestru pojazdów (więcej o programie: www.norcom.com.pl)

Posiadanie dobrego, nowoczesnego sprzętu oraz najwyższej klasy specjaliści gwarantują profesjonalną diagnostykę pojazdu.

Po pierwsze bezpieczeństwo!

Oferta

SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO WSZYSTKICH TYPÓW SAMOCHODÓW W ATRAKCYJNYCH CENACH

Nowoczesna stacja kontroli pojazdów - geometria John Bean - Visualiner 3D